Bricks & More

Werkkapitaalfinanciering

Werkkapitaalfinanciering

Reguliere bancaire werkkapitaalfinanciering wordt steeds lastiger doordat uw bank gebonden is aan (internationale) regels met betrekking tot risicovol financieren. Een second opinion met betrekking tot de financiering van uw werkkapitaal kan tot verrassende conclusies leiden en de weg inleiden naar een nieuwe financieringsstrategie. De specialisten van Bricks & More hebben een ruime achtergrond in de financiering van werkkapitaal en zijn goed ingevoerd in de nieuwe mogelijkheden die er de afgelopen jaren zijn ontstaan naast het reguliere bankcircuit.

Leasing

Leasing is een asset-based financiering van uw machinepark en kent vele vormen. Samen met u maken wij u wegwijs in de mogelijkheden van leasing, zowel operational als financial, met alle gevolgen voor de ratio’s van uw balans en resultatenrekening. Met de inzet van leasing bereikt u doorgaans een maximale financiering tegen een zeer acceptabele rente, waarbij uw balans zo min mogelijk wordt belast.

Factoring

Debiteuren betalen later dan u wenst waardoor u krapte ervaart in uw liquiditeit. Ook het innen van openstaande vorderingen vergt meer tijd , waardoor u minder tijd hebt om te ondernemen. Factoring is een goede oplossing om sneller over uw geld te beschikken, vaak al binnen 24 uur na facturatie. De factoringmarkt is sterk in ontwikkeling, het oude imago is achterhaald en de prijsstelling is sterk competitief geworden. Er zijn nieuwe toetreders bijgekomen die elk hun eigen segment in de markt bedienen en lean & mean opereren. Deze nieuwe stijl factoring bedrijven werken doorgaans met geselecteerde adviseurs die het factoring product begrijpen en kunnen vertalen in ondernemersoplossingen. Dit financieringsinstrument is met name geschikt voor snelgroeiende, internationaal opererende handels- en productiebedrijven. Naast de voorfinanciering van debiteuren zijn ook inkoop- en voorraad financiering instrumenten waarmee u uw werkkapitaalpositie kunt versterken. Samen met u kijken we graag hoe dit voor uw onderneming kan werken.

Valuta en kredietrisco management

Aan elke bedrijfsvoering kleven risico’s. Zoals bijvoorbeeld valutarisico’s bij internationale handelstransacties en kredietrisico’s bij het zakendoen met (internationale) klanten. Bricks & More brengt de risico’s verbonden aan uw onderneming in kaart en kijkt samen met u naar de wenselijkheid en mogelijkheid om risico’s te beperken of in te dekken.