Bricks & More

Herstructurering

Herstructurering

Herstructurering is belangrijk als u te maken krijgt met tegenvallende resultaten of een (tijdelijk) liquiditeitstekort. Veel ondernemingen worstelen door snelle (economische of technologische) veranderingen met uitdagende vraagstukken. Als u vervolgens uw financiële verplichtingen richting crediteuren of banken niet meer kunt nakomen ligt het gevaar op de loer dat uw bank de regie over uw onderneming gaat overnemen. Bricks & More verleent actieve ondersteuning om zowel de continuïteit van de onderneming alsook de relatie met uw bank te waarborgen. Bricks & More richt zich op de aandachtsgebieden Finance Consultancy, Business Consultancy en DGA coaching.

Finance Consultancy

Bricks & More brengt de financiële positie van uw onderneming in beeld en zorgt voor adequate management rapportages teneinde uw onderneming beter te kunnen volgen. Bricks & More zorgt voor adequate informatie richting uw bank waardoor tijd wordt gewonnen om maatregelen te formuleren en deze te implementeren. In deze fase kan worden aangedrongen op (tijdelijk) uitstel van aflossingen teneinde de liquiditeitspositie te verbeteren.

Business Consultancy

Samen met u brengen we uw marktkansen in beeld en brengen we in beeld waar u uw geld verdient maar ook verliest. Als positief kritische sparringpartner brengen we kansen in beeld en werken we samen met u aan een strategische heroriëntatie die kansen biedt voor de toekomst. Een nieuw businessplan biedt vertrouwen aan uw bank om de bancaire relatie naar de toekomst te bestendigen.

DGA Coaching

Bij zwaar weer bent u als ondernemer vaak afgeleid van lange termijn doelstellingen en leeft u bij de dag met een veelheid van gesprekken met banken en crediteuren. Aan ons de taak om rust in de tent te brengen door de gesprekken met uw bank en crediteuren over te nemen, zodat u weer het overzicht terugkrijgt en weer kunt focussen op uw klanten en op ondernemen.